Vitamine D en slaap - Vivre Vitaliteit

Vitamine D en slaap

Het lijkt zonde van de tijd er een derde van ons leven aan te besteden, maar het zal niet voor niets zijn ‘bedacht’: de slaap als een geheel van herstelprocessen. Een goed verloop daarvan is geassocieerd met een lagere kans op een aantal ziektebeelden, waaronder hoge bloeddruk, diabetes en kanker. 

 

 

 

 

Een van de vele factoren die van invloed zijn op voldoende en kwalitatief goede slaap, is de vitamine D-status. Een meta-analyse heeft dit verband in kaart gebracht, maar naar de precieze werkingsmechanismen blijft onderzoek nodig.

Alle relevante studies werden bestudeerd uit medische databases, waaronder de PubMed, vanaf het begin tot januari 2018. Na selectie bleven er negen studies over van voldoende kwaliteit: zes cross-sectionele onderzoeken, twee patiënt-controleonderzoeken en één cohortstudie. Bij deze onderzoeken waren in totaal 9.397 mensen betrokken.

Uit een vergelijking tussen het hoogste en het laagste vitamine D-niveau in het bloedserum bleek dat degenen met een tekort een significant hoger risico liepen op slaapstoornissen. Uitgesplitst naar verschillende aspecten, verhoogde het vitamine D-tekort zowel de kans op een slechte kwaliteit als een korte duur van de slaap en bevorderde het tevens slapeloosheid. De drempelwaarde, waar beneden genoemde stoornissen frequenter optreden, konden de onderzoekers bepalen op een serumwaarde van 25-hydroxyvitamine D van lager dan 20 ng/mL (50 nmol/l). Het risico op een slechte slaapkwaliteit nam dan met bijna 60% toe.

Vitamine D-tekort en slaapstoornissen kennen gemeenschappelijke onderliggende mechanismen. Zo zijn vitamine D-receptoren, die in bijna alle lichaamsweefsels terug zijn te vinden, sterk aanwezig in die delen van het menselijk brein die een belangrijke rol vervullen in slaapregulering. De samenhang blijkt ook uit resultaten van onderzoek dat suppletie met vitamine D de duur en de kwaliteit van de slaap kan verbeteren. Omdat een causaal verband niet bewezen is, zijn volgens de auteurs cohortstudies en RCT’s van hoge kwaliteit nodig en verdient ook het effect van suppletie nader onderzoek.

Bron: Voedingsgeneeskunde 2 november 2018

Scroll naar boven