Tarieven en vergoeding

Ik ben aangesloten bij de MBOG, de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde en de VBAG, de Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijzen.

De consulten worden meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Informeer naar de mogelijkheden bij je zorgverzekeraar.

Orthomoleculair bioresonantie consult

De basis bestaat uit twee consulten om een verandering in je lichaam in gang te kunnen zetten. Bij betaling van 2 consulten tijdens de eerste sessie ontvang je korting zoals hieronder weergegeven.

In het startpakket wordt tijdens het eerste consult een voedingstest gedaan om inzicht te krijgen in de hoofdallergenen die stress geven aan je lichaam. De eerste twee consulten staan apart op de factuur ten behoeve van de zorgverzekeraar.

Startpakket:

Eerste consult incl. energetische voedingstest (ca 75 minuten)* € 115,-*
Vervolg consult (ca 45 minuten)* €  85,-*
Eerste & tweede consult (in 1x voldaan)* € 175,-
(ipv € 200,-)*
Ieder volgend kwartier / telefonisch consult per kwartier €  25,-

* De tarieven zijn inclusief remedie (digitale homeopathie).
Orthomoleculaire therapie en natuurgeneeskunde zijn vrijgesteld van BTW.
De tarieven zijn exclusief eventuele supplementen en/of andere middelen. Het is mogelijk om een consult los af te nemen.

Het is mogelijk een rapportage van de uitkomsten van een consult inclusief advies te laten opmaken. Kosten € 25,- per rapportage. Geef het vooraf even aan als je hier gebruik van wenst te maken.

Afspraak maken

Total Reset Methode

Intake en eerste consult Total Reset Methode €  85,-
Consult Total Reset Methode (ca 45 minuten) €  85,-
Ieder volgend kwartier Total Reset Methode €  20,-
Pakket van 6  consulten Total Reset Methode * € 425,-

* Bij afname en betaling van de eerste 5 consulten in één pakket krijg je het volgende consult gratis!

Je kunt ook een “Intolerantie Reset” traject afnemen met een combinatie van orthomoleculaire bioresonantie therapie en Total Reset I NAET therapie en heel veel andere extra’s!

Bemer vaattherapie

Vraag naar de mogelijkheden en tarieven via mail of 06 – 388 99 217. Lees hierover meer op deze pagina.

    Bemer therapie   

Privacy

Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts nodig en je privacy is gewaarborgd. Ik informeer je (huis)arts alleen over de voortgang van het traject wanneer je hier zelf prijs op stelt. Ik ben niet verplicht je (huis)arts of zorgverzekeraar van inhoudelijke informatie te voorzien.

Wil je een afspraak afzeggen?

Dan dient dit tenminste 2 werkdagen van te voren worden afgezegd, zodat we op de geplande tijd nog een andere cliënt die op korte termijn gezien wil worden, kunnen plannen. Bij te late afzegging brengen we de geplande tijd in rekening. Afspraken op maandagochtend dienen uiterlijk voor vrijdagochtend 11.00 uur te worden afgezegd.

Zorgvergoeding

Orthomoleculaire therapie en natuurgeneeskunde vallen onder de complementaire/alternatieve geneeswijzen van je aanvullende zorgverzekering. Indien je hiervoor verzekerd bent, kun je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Wanneer je de aanvullende verzekering gebruikt, gaat dit niet ten koste van het eigen risico van je zorgverzekering. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit het Basispakket.

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met je te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hier voor aangesloten bij Quasir. 

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

 

Vivre Vitaliteit

Armanda Versluijs
Maximaal Gezond Centrum
Burgemeester Verderlaan 19
3544 AD Utrecht

06 – 388 99 217 I info@vivrevitaliteit.nl

Heidestein 11 I 3452 LL Vleuten